Zoals reeds vermeld, heeft de "Pipers Society"  de nadruk gelegd op een goed en representatief basisrepertoire. Inmiddels heeft de "Pipers Society" een groot aantal aansprekende optredens op haar naam staan.

Zo werden concerten verzorgd tezamen met harmonie Philomenia Haelen, de Instrumentalverein Karken, harmonie Boukoul en het fanfarekorps Blerickse Herten.

Indrukwekkend waren de optredens ter gelegenheid van de Boetegewoene Boetezetting 2006 te Venlo  (in aanwezigheid van Minister President Balkenende) en de opening van het carnavalssseizoen te Maastricht op 11.11.2006 (35.000 bezoekers!)

Vooral in de Duitse grensregio is de "Pipers Society" een graag geziene en gehoorde gast. Afgelopen jaar zijn diverse Schützenfeste muzikaal opgeluisterd. Veel bijval oogste de "Pipers Society"  tijdens een optreden ter gelegenheid van  het   50-jarig bestaan van de International Police Association te Krefeld.

58er Schottengarde Grefrath

Vermeldenswaard is tevens de vriendschapsband tussen de "Piper Society en de 58er Schottengarde uit het Duitse Grefrath (nabijheid van Venlo). Deze band heeft inmiddels geleid tot gezamenlijke deelname aan diverse Schützenfeste en de uitwisseling van contacten.

Op 25 en 26 september werd tezamen met de Schottengarde een bezoek gebracht aan München, alwaar onder meer een bezoek aan de Oktoberfeste op het programma staat.